Pàgina d'inici » Serveis..què és el que t’interessa?

Serveis..què és el que t’interessa?

ÀREA TÈCNICA: realització de pressupostos i/o honoraris

  • SERVEIS EN INFOGRAFIA: dibuix arqueològic, topografia, tècniques fotogramètriques (2D), representacions en 3D.
  • SERVEIS EN PATRIMONI ARQUEOLÒGIC: direcció i suport tècnic en controls, seguiments, prospeccions, excavacions arqueològiques.
  •  SERVEIS EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: direcció arqueològica en processos de rehabilitació i/o restauració d’edificis o conjunts arquitectònics. Realització dels estudis històrics i cronoseqüencials.
  • SERVEIS EN LA REALITZACIÓ DE CATÀLEGS DE BÉNS I INVENTARIS DE PATRIMONI.

ÀREA DIFUSIÓ, PROMOCIÓ, DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI: realització d’avantprojectes, projectes, plans directors, estratègies per millorar la divulgació del patrimoni, en l’àmbit local.

  • GESTIÓ EN CENTRES D’ATENCIÓ TURÍSTICA (www.visitalagarriga.cat)
  • VISITES GUIADES (ESPAIS DE MEMÒRIA: Bateria Antiaèria de Sant Pere Màrtir / Camp d’Aviació de Rosanes)
  • DISSENY DE DÍPTICS I PLAFONS INFORMATIUS

CONTACTA AMB NOSALTRES: Marta Maragall / Maria Pujals info@arkpadoc.cat

Anuncis